kant
Büyüt
Kant heykeli Kaliningrad 

Sözlükte "kant" ne demek?

1. Şeker ve limonla içilen sıcak sukant

Kant kelimesinin ingilizcesi

n. family name; Immanuel Kant (1724-1804), metaphysician and philosopher from Prussia, author of "Religion Within the Limits of Reason Alone" and "Critique of Judgement"
n. Kant, Immanuel Kant (1724-1804), metaphysician and philosopher from Prussia, author of "Religion Within the Limits of Reason Alone"
n. Kant; family name; Immanuel Kant (1724-1804), German Philosopher
Köken: Arapça

--Reklam--